Over mij

Mijn naam is Jorrit De Vries (1990), sinds 2016 arts en momenteel huisarts in opleiding verbonden aan het UMCG. Al mijn hele leven ben ik gedreven door gezondheid, ontwikkeling/leren in combinatie met persoonlijke groei. In meer dan tien jaar ervaring binnen de gezondheidszorg zag dat dit op gespannen voet staat met de dagelijkse praktijk van de werkvloer. Ik heb me als arts altijd ingezet voor onderwijs en begeleiding, maar besefte me gedurende deze jaren dat afhankelijkheid en hiërarchie dit vaak in de weg staat. Omdat ik overtuigd ben geraakt van het feit dat coaching hierin kan werken was dat voor mij de reden om Grow Lines op te richten en te starten met coaching naast mijn werkzaamheden als arts.

Ik richt me primair op individuele coaching voor jonge professionals in de zorg. Mijn doel op lange termijn is om coaching toegankelijk en gebruikelijk te maken in de zorg, zodat talent en potentieel behouden blijven .

“Het effect van coaching heeft mij altijd gefascineerd. Daar waar mensen elkaar ontmoeten is altijd iets te leren.”

Opleiding en achtergrond

2011 - 2013

Trainingen, workshops, summerschools in softskills aan de internationale studievereniging aan de Universiteit van Maastricht (IFMSA)

2009 - 2016

Geneeskunde UM – Coschappen in o.a. Columbia, Zwitserland en research master in USA

2014

Leergang professioneel coachen aan de Coaching Academy International @ Naarden

2016 - 2022

ANIOS Neurochirurgie, ouderengeneeskunde en revalidatie in o.a. Den Haag, Groningen en Willemstad.

2023

Professional coachen aan ICM te Zwolle (EIA accredited)

2024

Aansluiting bij de beroepsgroep NOBCO volgt in 2024.

Inspiratie media

MAN'S SEARCH FOR MEANING BY VIKTOR FRANKL

Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson | TED

VISION OF THE FUTURE - MARSHALL ROSENBERG

Why I’m against empathy | Paul Bloom

The 5 Love Languages Explained

Inspiratie literatuur